false
HjemDJ RanjaBlogg

Blogg

DJ & forfatter

Stor forbokstav på norsk (Språkleksjon 2)

20.02.12 KL. 10:1

På norsk bruker vi stor forbokstav i ganske få tilfeller (sammenlignet med engelsk). Her skal vi se litt på noen av de tilfellene der folk ofte gjør feil.

Måneder og ukedager skal ikke ha stor forbokstav på norsk. Vi bruker ikke stor forbokstav i ord som «norsk» og «engelsk», «nordmann» og «tysker».  I utsagn som «God jul og godt nytt år!» skal det kun være stor forbokstav i det første ordet i utsagnet (hvis det er starten på en ny setning).

At folk har det med å bruke stor forbokstav i eksemplene over skyldes nok i mange tilfeller påvirkning fra engelsk, og i noen tilfeller autokorrektur.

På norsk skriver vi altså: onsdag 4. oktober (og her slår ofte autokorrekturen inn og endrer det til Oktober, med stor O, på grunn av punktumet foran).

Et annet felt, der mange habile skribenter gjør feil, er sammensatte ord der det første leddet er et egennavn, f.eks. londontur og trondheimsjente. Her vil svært mange bruke stor forbokstav, men det skal det altså ikke være. Det er det siste leddet i et sammensatt ord som er bestemmende for ordet, og så lenge det siste leddet ikke er egennavn, skal du ikke bruke stor forbokstav (unntak er selvfølgelig egennavn som f.eks. «Hardangerfjorden», der det siste leddet, «fjorden», er en del av egennavnet).

Merk at du også kan velge skrivemåten London-tur og Trondheims-jente, med bindestrek, og at det da skal være stor forbokstav, siden egennavnet står for seg.

Man skal aldri bruke stor forbokstav inni et ord. Dette brukes i enkelte firma- eller produktnavn, de kan finne på å lage ord som f.eks. MiniBoks, men dette er i strid med all rettskrivning.

Vil for øvrig anbefale «Skriveregler» av Finn-Erik Vinje, en kjekk liten bok som tar for seg regler for offisiell norsk rettskrivning.

 

 

djranja@rotrock.no | +(47)936 50 925 | facebook.com/forfatterranjabojer | facebook.com/djranja